Solaris:

  • Geproefd en zuur gemeten
  • Smaak goed; beiden nog vrij zoet terwijl gisting voorbij
  • perswijn is helderder dan lek
  • zuurgraad onveranderd: pers ca 6, lek ca 8

Johanniter:

  • gisting nog bezig; pers lijkt verder dan lek. Wilde gisting absoluut voorbij. De bar ruikt ook niet meer als kroeg; de deur mag openblijven…
  • geproefd en zuur gemeten
  • smaak lek is prima, erg zoet nog; lek smaakt anders; minder zou, wat bitterder; dat laatste geldt ook voor de neus.

Zuur:

  • lek 8 g/l – niet afgebouwd in gisting
  • pers 7 g/l – opmerkelijk verschil

 

Beschouwing:

1.

Bij de solaris lijkt op de lek de malo niet aangeslagen, bij de pers wel. Vraag is of die conclusie juist is, of dat de zuurafbouw bij de pers tijdens de gisting is ontstaan.

Mogelijke verklaring: andere verhouding appel/wijnsteenzuur.

Vraag: bevat de pers meer appelzuren dan de lek?? 

2.

Gesteld dat de Malo op de solaris niet gewerkt heeft (en toch zeker risico’s inhoudt – zie ook mail Ton): willen we wel of niet malo op de johan; de zuurafbouw kan immers ook cfm voorgaand jaar met kadifit (= wijnsteen).

Voorlopig keuze: we gaan varianten maken.

Er zijn meer variabelen denkbaar (bijv. sur lie) maar dit jaar is het zuur-leerjaar; dus focus daarop => voorlopige keuze: 50% wel/niet malo – zowel pers als lek.

3.

Bij zowel johan als (vooral) solaris is de pers donkerder (en bij de sol ook sneller geklaard). Was vorig jaar in deze fase ook zou; trok later echter helemaal bij. Dit jaar heeft de pers echter meer dan 12 uur langer bij de schillen gezeten (= zesmaal zo lang).

Vraag: blijft de pers ook in de vervolgfase donkerder?