1.

Solaris overgeheveld en onder CO2 in de kelder gezet; zowel lek als pers.

Als eerder gemeld: het zuur van de lek is te hoog (ca 7,9) – malo lijkt niet aangeslagen; danwel weinig appelzuur aanwezig.

Zuur perswijn 6,6 g/l.

Nu enkele maanden laten staan – wel nog koud zetten om wijnsteen neer te laten slaan. Vermoedelijk tzt op de lek kalinat ontzuring; perswijn “zou zo de fles in kunnen”. Smaak minder typisch solaris dan eerder geproefd maar zeker niet slecht.

2.

Johanniter I:

Geplistst in twee gelijke delen:

twee flessen lek (elk ca 20l) plus een fles pers (ca 20 l) onder CO2 in kelder gezet. Hierop geen malo; straks wel koud zetten en vermoedelijk kalinat. Zuur lek 8,0, pers 7,6.

Op de andere helft op 10 november malo gezet – in plastic vaten op vloerverwarming.

3.

Johanitter II:

lek: 2 flessen ca 17 l elk – aangesuikerd naar 90 Oe + gistvoeding

pers: idem – 1 fles ca 18 l.